Finstamps.com
Stamp border

Dina personuppgifter som namn, adress, e-postadress och telefonnummer insamlas enbart

genom de beställningar eller förfrågningar Du gör. Ändamålet är att jag använder dem

för fakturering och reklamutskick. Dina uppgifter lämnas inte till tredje person.

Ansvarsperson för registret är:

Bo-Erik Hermans, Keppovägen 8, 66850 Jeppo, tel. 050-3453536, e-post bej.hermans@multi.fi.

Du har alltid rätt att få tillgång till Dina personuppgifter hos mig och att jag rättar,

uppdaterar eller raderar dem. Tveka inte att ta kontakt om det är något Du vill fråga.

Jag försöka skydda mitt kundregister på bästa sätt.